Het Steunpunt Autisme Achterhoek biedt ondersteuning aan:

Reguliere basisscholen, speciaal onderwijs. voortgezet onderwijs en ROC's.

Schoolleiders, leerkrachten, docenten,intern begeleiders en/of zorgcoördinatoren die behoefte hebben aan informatie over een autisme spectrum stoornis in het algemeen of over het onderwijs en het leerproces bij leerlingen met (vermoeden van) een autisme spectrum stoornis.