Het Steunpunt Autisme Achterhoek biedt ondersteuning aan:

Reguliere basisscholen, speciaal onderwijs. voortgezet onderwijs en ROC's.

Schoolleiders, leerkrachten, docenten,intern begeleiders en/of zorgcoördinatoren die behoefte hebben aan informatie over een autisme spectrum stoornis in het algemeen of over het onderwijs en het leerproces bij leerlingen met (vermoeden van) een autisme spectrum stoornis.

Voor meer informatie: Anita Bieleman
                                  a.bieleman@sotog.nl
                                   06-51600661