Steunpunt Autisme Nederland geeft Blended autismecursussen voor het primair en voortgezet onderwijs. Een combinatie van face-to-face en online leren dus. Daarnaast kun je bij ons een train-de-trainer traject volgen, met als doel om zelf één van de cursussen te kunnen geven.

Voor meer informatie, zie www.steunpuntautismenederland.nl