Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de SOTOG. De dagelijkse leiding is in handen van één bestuurder, de heer F.P.J. de Vries, Schoollaan 3, 7271 NS Borculo, telefoon 0545-272259. Hij is tevens de contactpersoon voor de Raad van Toezicht. De bestuurder wordt ondersteund door de dienst Onderwijsondersteuning.

De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op hun school. Zij zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De locatiedirecteuren vormen samen met de dienst Onderwijs en Ondersteuning en de bestuurder het managementteam.