De Raad van Toezicht houdt wettelijk toezicht op de SOTOG en de scholen en is werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijke advies- en klankbordfunctie en zorgt statutair vastgelegd voor goedkeuring op beleidszaken. De leden zijn gekozen op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid, deskundigheid met de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • De heer N. Beurskens (voorzitter)

  • De heer W. Hoogers (vice-voorzitter)

  • Mevrouw M. Schothans

  • De heer J. Plante

  • De heer B. Meindersma.

De vergaderfrequentie is vijf keer per jaar. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren.