VACATURE: DIRECTEUR VSO ’t KORHOEN per 1 augustus 2019

VSO ’t Korhoen is een ZML-school in Hengelo. De school heeft 140 leerlingen. VSO ’t Korhoen maakt onderdeel uit van de stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.
De stichting heeft 17 scholen verspreid over 2 regio’s en er werken ca. 800 medewerkers.

Je komt te werken in een zelfstandig en gemotiveerd team met hart voor de leerlingen en oog voor de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn zo’n 45 collega’s. De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De staf bestaat uit een orthopedagoog en 2 interne begeleiders. Daarnaast beschikt de school over schoolmaatschappelijk werk, een
administratief medewerker, een conciërge en een interne logopediste. Binnen het team is grote behoefte aan het werken vanuit synergie. Je werkt vanuit het principe “voor elkaar en met elkaar” waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden een plek hebben.

De functie
Als directeur geef je leiding en sturing aan het onderwijs en de leerlingenzorg. Je bewaakt de kwaliteit, de doelstellingen en het (pedagogisch) klimaat van de school. Jij stelt hierbij de kaders. Je geeft daarnaast leiding aan het team waarbij je een cultuur bevordert waarin medewerkers verantwoordelijkheid kunnen geven en nemen en zich uitgedaagd en
gestimuleerd voelen. Als directeur luister je naar de omgeving en naar de schoolorganisatie en je weet deze met elkaar te verbinden. Je onderschrijft de huidige visie en ontwikkelt deze daar waar wenselijk en nodig.
Je onderhoudt contacten met relevante lokale samenwerkingspartners zoals het samenwerkingsverband, de gemeenten en lokale onderwijs- en zorgpartners. Je staat stevig in jouw schoenen en laat je niet snel van de wijs brengen. Binnen de locatie ben jij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan de formatie, de schooldocumenten, investerings- en onderhoudsplannen en het veiligheidsbeleid.
Je participeert in het managementteam van de stichting waarbij je adviseert en meedenkt inzake beleidsontwikkeling van en activiteiten binnen de stichting.

Ten aanzien van de bovengenoemde taken weet je op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en te zorgen voor samenhang in de activiteiten. Je signaleert en vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar de school en het onderwijs
en je overziet de gevolgen op termijn. Je bent dan ook in staat om situaties/problemen vanuit meerdere
invalshoeken te bekijken en te analyseren.

Jij hebt…
-een afgeronde hbo+-opleiding en je bent bij voorkeur al geregistreerd binnen het schoolleiders-register;
-meerjarige ervaring binnen het speciaal onderwijs en bij voorkeur met VSO ZML-leerlingen;
-aantoonbare leidinggevende ervaring en capaciteiten;  
-feeling met de doelgroep met focus op de kwaliteiten en niet op de beperkingen;
-meerdere leiderschapsstijlen om in te zetten;
-een visie op de ontwikkelingen binnen de onderwijsomgeving, zoals de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en de     arbeidstoeleiding;
-kennis van onderwijskundige- en bedrijfsvoeringsprocessen;
-inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en daarop van invloed zijnde werkprocessen;
-vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
-vaardigheid in het aansturen van professionals.
-een visie op het werken vanuit de positieve ontwikkelingspsychologie (Mediërend Leren).

Als persoon ben je besluitvaardig en weet je middels de nodige daadkracht doelen te realiseren. Je bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en collega’s (team) en je weet jezelf gemakkelijk in diverse gremia te bewegen. Je bent op alle vlakken communicatief vaardig. Daarnaast beschik je over relativeringsvermogen en de nodige dosis humor.

Wil je meer informatie?
We bieden een verantwoordelijke en veelzijdige functie. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt de inschaling plaats.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het college van bestuur, Frank de Vries (tel. 0545-272259) of Harry Gerichhausen (tel. 074-2673917).

Bekijk ook onze website voor meer informatie over de stichting en de school; www.sotog.nl.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Stuur je schriftelijke belangstelling, samen met je cv, voor maandag 3 juni naar  werken@sotog.nl