Voor onze school VSO De Isselborgh in Doetinchem zijn wij op zoek naar twee groepsdocenten vmbo ter vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wij zoeken docenten die
- een lesbevoegdheid hebben (1e of 2e graadsbevoegdheid of pabodiploma) 
- breed inzetbaar zijn
- gemotiveerd zijn om aan kleine groepen leerlingen les te geven, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw
- ervaring hebben met of kennis hebben van genoemde doelgroep
- humor hebben en een flexibele, praktische instelling
- pedagogisch en didactisch sterk zijn
- de veiligheid van kinderen voorop stellen
- zelfstandig kunnen werken. 

Duur en waardering 
Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de vervanging.
Vervanging 1: vanaf begin juni 2019 en loopt door na de zomervakantie.
Vervanging 2: vanaf eind juni 2019 en loopt door na de zomervakantie. 
De functie is gewaardeerd in schaal L11. 

Wie zijn wij
VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo/horeca en msbo niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Zo’n 400 leerlingen volgen die bij ons onderwijs. 

Reactie
Heb je nog vragen neem dan contact opnemen met Ron Hofman (directeur), tel. 06-13 62 84 15.
Stuur je reactie met cv voor 8 mei 2019 naar werken@sotog.nl