Voor onze school VSO De Veenlanden in Almelo zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een 
DOCENT ARBEIDSGERICHTE LEERWEG

Aankomend schooljaar gaan we een Arbeid Gerichte Leerweg (AGL) opstarten waar leerlingen ondersteuning nodig hebben bij zowel leer- als gedragsproblematiek. We zoeken een docent die naast AVO-vakken ook praktisch is ingesteld. Je hebt  affiniteit met praktijkgerichte vakken zoals techniek/groen/horeca. Je geeft les in de onderbouw, de leerlingen tussen de 12 en 15 jaar oud. 

Wij zoeken een docent die
- een lesbevoegdheid heeft (1e of 2e graadsbevoegdheid of pabodiploma)
- breed inzetbaar is
- gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven
- errvaring heeft met of kennis heeft van onze doelgroep
- humor heeft en een flexibele, praktische instelling
- pedagogisch en didactisch sterk is
- de veiligheid van kinderen voorop stelt
- zelfstandig kan werken en het leuk vindt om de AGL-route mede vorm te geven.  

Waardering
De functie is gewaardeerd in schaal L11.

Wie zijn wij
VSO De Veenlanden biedt speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen in de regio Almelo van 12 tot en met 20 jaar met een cluster 4-indicatie. Dit zijn kinderen met gedrags- en psychiatrische problemen, die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt.

Speciaal onderwijs
Een leuke schooltijd is ontzettend belangrijk. Naast plezier krijgen in leren en vrienden maken, ontdekken leerlingen bij VSO De Veenlanden wie ze zijn en wat ze kunnen. Het onderwijs van VSO De Veenlanden sluit aan bij de mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de kinderen. Wij bieden een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma, in kleine klassen om nieuwe kansen en perspectief te geven. Daarbij streven we ernaar dat onze leerlingen de opleiding afronden met een vmbo-diploma.

Reactie
Neem voor telefonische inlichtingen contact op met Peter Timmermans (directeur), tel. 06-30 05 56 37.
Stuur je reactie met cv voor 8 mei 2019 naar werken@sotog.nl