Voor onze school VSO Elimschool in Hellendoorn zijn wij per direct op zoek naar een FULLTIME DOCENT HAVO BOVENBOUW voor ziektevervanging

Wij zoeken een docent die
- een lesbevoegdheid heeft. diploma van een 1e of 2e graads- lerarenopleiding zof pabo)
· breed inzetbaar is
· in bezit is van sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden
· gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven
· ervaring heeft met of kennis heeft van onze doelgroep
· humor heeft en een flexibele, praktische instelling
· vaardigheden heeft om een veilig klimaat te realiseren in de klas
· zelfstandig kan werken.

Wat bieden wij
Je gaat lesgeven aan havo 3 en 4. De functie is voor de duur van de vervanging van ziekte en zwangerschaps- en bevallingsverlof. De functie is gewaardeerd in schaal L11 op basis van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.228,- bruto per maand.

Wie zijn wij
VSO Elimschool is een interconfessionele school voor speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4) in de gemeente Hellendoorn. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen in het regulier onderwijs.Op onze school zitten leerlingen van 12 t/m 20 jaar met concentratieproblemen, leer- en gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De oorzaken van de stoornissen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals: ADHD: kinderen met een aandachtstekortstoornis en hyperactief gedrag, Autisme spectrumstoornissen, angststoornis, hechtingsstoornis en/of oppositioneel gedrag. Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen geven we leerlingen nieuwe kansen en perspectief. We streven ernaar dat leerlingen een diploma behalen.

Reactie
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Marius Sparreboom (directeur), tel. 0548-655166.
Jouw schriftelijke reactie kan je voorzien van cv voor 23 september 2019 richten aan werken@sotog.nl