Voor onze school VSO De Isselborgh in Doetinchem zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar 
INVALDOCENTEN ONDERBOUW EN/OF BOVENBOUW
 
Wij zijn op zoek naar docenten die binnen de school invalwerkzaamheden willen verrichten. Het gaat om het invullen van kortdurend verlof, afwezigheid of ziekte. Geef in je brief aan of je beschikbaar bent voor zowel de onderbouw als bovenbouw of dat je een voorkeur hebt voor een van beide. Je hebt geen groepsoverstijgende taken en daardoor kun je je puur richten op het lesgeven. 
 
Wij zoeken een docent die
- een lesbevoegdheid heeft (1e of 2e graadsbevoegdheid, of een pabodiploma) 
- breed inzetbaar is 
- gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw
- ervaring heeft met of kennis heeft van genoemde doelgroep;
- humor heeft en een flexibele, praktische instelling
- pedagogisch en didactisch sterk is
- de veiligheid van kinderen voorop stelt
- zelfstandig kan werken.  

Duur en waardering
Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. De functie is gewaardeerd in schaal L11. 
 
Wie zijn wij
VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo/horeca en msbo niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Zo’n 400 leerlingen volgen bij ons onderwijs. 
 
Reactie
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ron Hofman (directeur), tel. 06-13 62 84 15.
Stuur je reactie met cv voor 8 mei 2019 naar werken@sotog.nl