FULLTIME LERAAR ONDERBOUW
Voor de SO De Isselborgh in Doetinchem zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een fulltime leraar voor de onderbouw.  

Wij zoeken een leraar die:
- een lesbevoegdheid heeft (Pabo);
- breed inzetbaar is;
- gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven en voorkeur of affiniteit heeft voor leerlingen in de
   onderbouw;
- ervaring heeft met of kennis heeft van genoemde doelgroep;
- humor heeft en een flexibele, praktische instelling;
- pedagogisch en didactisch sterk is;
- de veiligheid van kinderen voorop stelt;
- zelfstandig kan werken. 

Duur en waardering 
Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar.
De functie is gewaardeerd in schaal L11. 

Wie zijn wij
SO De Isselborgh richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Op cognitief vlak streven we ernaar dat leerlingen met het reguliere groep 8-niveau van school gaan. Daarbij creëren we een optimale situatie voor de kinderen waarin zij kunnen leren. Er gaat ook veel aandacht uit naar sociaal/emotionele ontwikkeling, de omgang met elkaar en het aanleren van sociale vaardigheden.

Het team van SO De Isselborgh bestaat uit gespecialiseerde en gemotiveerde leraren. Basisrust in alle ruimtes is van groot belang in de school. Prikkels in de omgeving beperken we zoveel mogelijk. Op onze school beschikt elk lokaal over een nevenruimte. Hier kunnen leerlingen rustig met de onderwijsassistent werken of indien nodig even tot rust te komen. De leraar verzorgt een duidelijk vastomlijnd lesprogramma waar veiligheid, eenduidigheid en voorstructureren de peilers zijn.

Reactie
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Jos Oude Maatman (directeur), tel. 06-53 81 88 64.

Stuur je reactie met cv voor 8 mei 2019 aan werken@sotog.nl. De gesprekken vinden plaats op 14 mei 2019.