FULLTIME LERAAR                                                                   

Voor de SO Klein Borculo in Borculo zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een FULLTIME LERAAR.

Bij de SO Klein Borculo werk je samen in een klein team. Er zijn 8 groepen. Er zijn  leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen en leerlingen die diploma gericht uitstromen.

Wij zoeken een leraar die:
- een lesbevoegdheid heeft (Pabo);
- breed inzetbaar is;
- gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven;
- ervaring heeft met of kennis heeft van genoemde doelgroep;
- humor heeft en een flexibele, praktische instelling;
- pedagogisch en didactisch sterk is;
- veiligheid van kinderen voorop stelt;
- zelfstandig kan werken. 

Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. De functie is gewaardeerd op het niveau van schaal L11.

Wie zijn wij
SO Klein Borculo is een cluster 4 school voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar. Door een psychiatrisch en/of gedragsprobleem kunnen deze leerlingen binnen het regulier basisonderwijs niet tot moeilijk functioneren. De leer- en gedragsproblemen van de kinderen liggen op verschillende gebieden, van een vorm van autisme, ADHD, hechtingsstoornis tot diffuse gedragsproblematiek.

Optimale leeromgeving
Met veiligheid, zorg en structuur creëren we bij SO Klein Borculo een optimale leeromgeving. Daarbij bieden we aangepaste, gerichte onderwijskundige hulp in kleine leergroepen. We zorgen ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij en in het regulier of speciaal voortgezet onderwijs.

Reactie
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jos Oude Maatman (directeur), tel. 06-53 81 88 64.

Stuur een reactie met cv voor 8 mei 2019 aan werken@sotog.nl. De gesprekken vinden plaats op 13 mei 2019.