Voor onze school VSO De Brug in Almelo zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een INTERN BEGELEIDER

Wat ga je doen
Je draagt op VSO De Brug binnen de kaders van passend onderwijs, bij aan de vormgeving van specialistisch onderwijs. Dit voor zowel leerlingen met beperkte leercapaciteit als voor leerlingen met een specifieke onderwijs- of begeleidingsbehoefte. Daarbij versterk je medewerkers door handelingsgericht advies en ondersteuning. Je neemt binnen het team kwaliteitszorg, initiatief en medeverantwoordelijkheid in de doorontwikkeling van leerlingenzorg en kwaliteitszorg van de school in brede zin. 
Zo hou je je bezig met het voorbereiden, uitwerken, monitoren en sturing geven aan de uitvoering en ontwikkeling van beleid, kwaliteitszorg en de cyclus van gesprekken m.b.t. leerlingenzorg. Je stelt trendanalyses op van de onderwijsopbrengsten (kwalitatief en kwantitatief) en je legt klassenbezoeken af. Je adviseert de directie en participeert in verschillende overleggen. Je coacht en begeleidt medewerkers, leerlingen en ouders. Je draagt bij aan de professionalisering van individuele medewerkers en aan de teamontwikkeling. In nauwe samenwerking met de orthopedagoog draag je zorg voor een actueel leerlingenzorgdossier- en systeem. 

Wij zoeken een intern begeleider met
- een onderwijsbevoegdheid en relevante ervaring in (Speciaal) Onderwijs. Een diploma Interne Begeleiding is wenselijk.
- een brede kennis bezit en vaardigheden op het gebied van leerlingenzorg en kwaliteitszorg.
- ervaring in met initiëren, coördineren en monitoren van processen rondom leerlingenzorg.
- kennis van en ervaring met het gedachtegoed en actualiteit van passend onderwijs.
- een optimistische visie op ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen en jongeren.
- empathie voor leerlingen met verschillende leer- en/of gedragsproblemen en begeleidingsvraagstukken.
- een positief kritische en creatieve basishouding.
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

En kun je 
- integer en vertrouwelijk communiceren. 
- zowel intern als extern de schoolwaarden uitdragen.
- op een coachende manier handelingsverlegenheid bij medewerkers inzichtelijk en bespreekbaar maken?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie zijn wij
VSO De Brug is voor het merendeel van de leerlingen eindonderwijs en daarmee gericht op een toekomst na hun schoolloopbaan. Het onderwijs richt zich op de emotionele- en cognitieve ontwikkeling van de leerling, op het tot ontwikkeling brengen van de creativiteit en het verwerven van sociale-, culturele- en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijsaanbod en de organisatie van de school leveren een fundamentele bijdrage aan de realisering van de onderwijsdoelen voor de op verschillend niveau functionerende leerlingen.

Duur en waardering
De vacature wordt zowel intern als extern tegelijkertijd uitgezet. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een interne kandidaat. Voor externe kandidaten betreft het een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst. De functie is gewaardeerd in salarisschaal L12.

Reactie
Als je nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met Arjo van der Weerd (directeur), tel. 06-14 01 35 84. 
Stuur je reactie reactie met cv voor 8 mei 2019 naar werken@sotog.nl.