Voor de VSO De Elimschool in Hellendoorn zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een

FULLTIME DOCENT  

Wij zoeken een docent die:

 • een lesbevoegdheid heeft. Dat mag een 1e of 2e graads- lerarenopleiding zijn, maar een afgeronde pabo-opleiding  voldoet eveneens;
 • breed inzetbaar is;
 • in bezit is van sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden;
 • gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven;
 • ervaring heeft met of kennis heeft van onze doelgroep;
 • humor heeft en een flexibele, praktische instelling;
 • vaardigheden heeft om een veilig klimaat te realiseren in de klas;
 • zelfstandig kan werken. 

De functie is gewaardeerd in schaal L11.

Wie zijn wij

VSO Elimschool is een interconfessionele school voor speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4) in de gemeente Hellendoorn. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen in het regulier onderwijs. VSO Elimschool maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.

Op onze school zitten leerlingen van 12 t/m 20 jaar met concentratieproblemen, leer- en gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De oorzaken van de stoornissen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals:

 • ADHD: kinderen met een aandachtstekortstoornis en hyperactief gedrag
 • Autisme spectrumstoornissen
 • Angststoornis
 • Hechtingsstoornis
 • Oppositioneel gedrag

Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen geven we leerlingen nieuwe kansen en perspectief. We streven ernaar dat leerlingen het vmbo-diploma behalen.

Zie ook www.vso-elimschool.nl

Reactie

Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Marius Sparreboom (directeur) of Wim Nijenhuis (adjunct-directeur), tel. 0548-655166.

Jouw schriftelijke reactie kan je voorzien van cv voor 24 juni 2019 richten aan werken@sotog.nl