Voor de VSO De Korte Dreef zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een FULLTIME LEERKRACHT

De functie

Je geeft les in de onderbouw aan leerlingen in de leeftijd van 12-15 jaar die een verstandelijke beperking hebben en/of gedragsmatig nabijheid behoeven.

Wij zoeken een leerkracht die:
- een lesbevoegdheid heeft (pabo)
- breed inzetbaar is
- in bezit is van sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden
- ervaring heeft met of kennis heeft van onze doelgroep
- humor heeft en een flexibele, praktische instelling
- vaardigheden heeft om een veilig klimaat te realiseren in de klas
- zelfstandig kan werken.

Waardering en duur
De functie is gewaardeerd in schaal L11. Het betreft een vacature voor de duur van 1 jaar waarbij een verlenging tot de mogelijkheden behoort.

Wie zijn wij
Onze doelstelling is om zodanig onderwijs te bieden aan leerlingen dat de zelfredzaamheid van de leerling wordt vergroot. De didactiek is hierbij een middel. De pedagogiek is een ondersteunende methodiek. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerlingen in plaats van de onmogelijkheden. We creëren kansen en veiligheid en handelen vanuit respect.

www.sg-dekortedreef.nl

VSO De Korte Dreef:  "Waar speciaal gewoon is, kan meer, onvoorwaardelijk, elke dag opnieuw!"

Reactie
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Wijnand Hummelink (directeur), tel. 06-30619107. Stuur je motivatie met cv voor 18 september 2019 naar werken@sotog.nl