Voor onze school SO De Wissel in Almelo zoeken wij voor de groep De Rietpluim met ingang van het nieuwe schooljaar een LERAAR VOOR HET JONGE KIND -  2 DAGEN PER WEEK (0,4 fte)

De functie
De Rietpluim is een expertisecentrum voor het jonge kind waar onderwijs en dagbehandeling wordt geboden aan jonge kinderen in de leeftijd van 0 – 7 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het doel is om de vaardigheden te vergroten in een overzichtelijke, veilige en ontspannen omgeving, gericht op een passende uitstroombestemming. SOTOG verzorgt samen met Attendiz het onderwijs aan de kinderen van de Rietpluim. 

Wij zoeken een leraar die … 
• een lesbevoegdheid heeft (pabo)
• breed inzetbaar is
• in bezit is van sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden
• ervaring heeft met of kennis heeft van het jonge kind met ondersteuningsbehoeften
• humor heeft en een flexibele, praktische instelling
• vaardigheden heeft om een veilig klimaat te realiseren in de klas
• zelfstandig kan werken.  

Waardering
De functie is gewaardeerd in schaal L11. 

Reactie
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met René Hogeweg (adjunct-directeur), tel. 0546-539404.
Of stuur gelijk je motivatie met cv vóór 24 juni 2019 naar werken@sotog.nl