Stichting Speciaal Onderwijs Twente & Oost-Gelderland zoekt voor de VSO De Isselborgh in Doetinchem zo spoedig mogelijk een VSO-LERAAR t.b.v. individuele leerlingbegeleiding en invalwerkzaamheden op fulltimebasis. 

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een leraar die gedurende de week taken op het gebied van individuele leerlingbegeleiding kan oppakken (ca. 2 dagen per week) en daarnaast breed inzetbaar is voor invalwerkzaamheden. 

Wij zoeken een leerkracht met
- Lesbevoegdheid (PABO of 1e of 2e graadsbevoegdheid)     
- Ervaring binnen het VSO en met begeleiding van leerlingen
- Een sterke persoonlijkheid en affiniteit voor de doelgroep
- Humor en een flexibele, praktische instelling
- Sterke pedagogisch- en didactisch vaardigheden
- Affiniteit met onze doelgroep
- Vaardigheden om een veilig klimaat te realiseren in de klas.

Wie zijn wij
VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Wij hebben rond de 400 leerlingen en zitten verspreid over meerdere locaties. 
Kijk ook eens op onze website: www.vso-isselborgh.nl

Reageren
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met dhr. Ron Hofman (directeur), tel. 0314-392537.
Jouw schriftelijke reactie mag je voorzien van c.v. voor 23 november 2018 richten aan werken@sotog.nl.