Stichting Speciaal Onderwijs Twente & Oost-Gelderland zoekt voor de SO ‘t Iemenschoer in Hengelo een
SO-LERAAR voor 0,6 FTE vanaf eind maart 2019. 

Werkplek
Kinderdagcentrum ‘de Toermalijn’.

Wij zoeken in verband met bevallings- en zwangerschapsverlof een leraar die les kan geven aan kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand binnen het kinderdagcentrum ‘de Toermalijn’ in Hengelo. De Toermalijn maakt deel uit van de zorgorganisatie Aveleijn. 

Je werkzaamheden bestaan vooral uit

  • Begeleiders van de groepen helpen met het meer thematisch en ontwikkelingsgericht werken. Hiervoor wordt de methodiek ‘Ervaar het maar’ gebruikt en de Plancius leerlijnen.
  • Thema’s voorbereiden voor verschillende groepen en begeleiders helpen dit in de toekomst zelf te kunnen doen. 
  • Activiteiten voordoen (zowel aan de gehele groep als in groepjes of individueel) en tips aan begeleiders geven zodat ze het zelf ook kunnen. 
  • Samenwerken met verschillende disciplines die allen betrokken zijn bij het kind.

Je werkdagen zijn in ieder geval op de maandag of de dinsdag. Verder is overleg mogelijk. 

Wij zoeken een leerkracht met

  • Lesbevoegdheid (PABO)     
  • Een sterke persoonlijkheid 
  • Een flexibele, praktische instelling
  • Sterke pedagogisch- en didactisch vaardigheden
  • Ervaring en/of affiniteit met onze doelgroep
  • Vaardigheden om een veilig klimaat te realiseren in de klas

Wie zijn wij
SO ’t Iemenschoer  is een school voor speciaal onderwijs aan  leerlingen met een verstandelijke beperking tussen de 4 en 12 jaar. Onze leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en ondersteuning, aan beschikbaarheid van anderen en om greep te hebben op de omringende wereld. Maar ook is er behoefte om op basis van eigen initiatief te handelen en zelf beslissingen te nemen. Voor veel leerlingen is het niet vanzelfsprekend om zelf het initiatief te nemen. Dit vraagt van het personeel een specifieke opstelling en vaardigheid. Zij creëren een wereld waarin de leerling zich veilig en geborgen voelt. Samen met de leerlingen wordt deze wereld vergroot. Dat doen we veelal spelenderwijs.
Bezoek ook eens onze website www.iemenschoer.net.

Reageren 
Je wordt uitbetaald op basis van salarisschaal L11 op basis van de cao primair onderwijs. 
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met mw. Elleke Peterkamp (directeur), tel. 074-29 18 727.Jouw schriftelijke reactie kan voor 17 december 2018 voorzien van c.v. gericht worden aan werken@sotog.nl