Stichting Speciaal Onderwijs Twente & Oost-Gelderland zoekt voor VSO De Elimschool in Hellendoorn een LERAAR ter vervanging van zw/bv-verlof. Vanaf januari 2019 voor drie dagen
per week.

Wij zoeken...
Een leerkracht die les kan geven aan leerjaar 1 niveau KGT. Heb jij: 
- Je lesbevoegdheid (PABO of 1e of 2e graadsbevoegdheid)     
- Een sterke persoonlijkheid
- Humor en een flexibele, praktische instelling
- Sterke pedagogisch- en didactisch vaardigheden
- Ervaring en/of affiniteit met onze doelgroep
- Vaardigheden om een veilig klimaat te realiseren in de klas
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn...
VSO Elimschool is een interconfessionele school voor speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4) in de gemeente Hellendoorn. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen in het
regulier onderwijs. VSO Elimschool maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Op onze school zitten leerlingen van 12 t/m 20 jaar met concentratieproblemen, leer- en gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De oorzaken van de stoornissen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals:
- ADHD: kinderen met een aandachtstekortstoornis en hyperactief gedrag
- Autisme spectrumstoornissen
- Angststoornis
- Hechtingsstoornis
- Oppositioneel gedrag
Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen geven we leerlingen nieuwe kansen en perspectief. We streven ernaar dat leerlingen het
vmbo-diploma behalen.

Reageren
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met dhr. Paul Dronkert (directeur), tel. 06-13795851.Jouw schriftelijke reactie mag je met c.v. sturen aan werken@sotog.nl.