Stichting Speciaal Onderwijs Twente & Oost-Gelderland zoekt voor de VSO Elimschool in Hellendoorn een
LERAAR ter vervanging van zw/bv-verlof. Vanaf 16 januari 2019 voor drie dagen per week.

Wegens vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof zoeken wij vanaf 16 januari 2019 een leerkracht die les kan geven aan leerjaar 1 niveau KGT. 

Wij zoeken een leerkracht met

 • Lesbevoegdheid (PABO of 1e of 2e graadsbevoegdheid)     
 • Een sterke persoonlijkheid 
 • Humor en een flexibele, praktische instelling
 • Sterke pedagogisch- en didactisch vaardigheden
 • Ervaring en/of affiniteit met onze doelgroep
 • Vaardigheden om een veilig klimaat te realiseren in de klas

Wie zijn wij
VSO Elimschool is een interconfessionele school voor speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4) in de gemeente Hellendoorn. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen in het regulier onderwijs. VSO Elimschool maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.
Op onze school zitten leerlingen van 12 t/m 20 jaar met concentratieproblemen, leer- en gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De oorzaken van de stoornissen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals:

 • ADHD: kinderen met een aandachtstekortstoornis en hyperactief gedrag
 • Autisme spectrumstoornissen
 • Angststoornis
 • Hechtingsstoornis
 • Oppositioneel gedrag

Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen geven we leerlingen nieuwe kansen en perspectief. We streven ernaar dat leerlingen het vmbo-diploma behalen. Meer over ons onderwijs ...
 
Reageren
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met dhr. Wim Nijenhuis (adjunct-directeur), tel. 06-13629431. 
Jouw schriftelijke reactie kan je voorzien van c.v. voor 17 december 2018 richten aan werken@sotog.nl