Voor SO ’t Iemenschoer in Hengelo zijn wij met ingang van 29 oktober 2018 op zoek naar een: ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG voor 0,6 FTE. 
 
Jij gaat...
Als orthopedagoog/psycholoog voer je pedagogisch-didactisch en/of psychodiagnostische onderzoeken uit. Je hebt consultatiegesprekken met leerkrachten en je verzorgt de
terugkoppeling van de uitgevoerde onderzoeken. 
Je stelt ontwikkelingsperspectieven op dan wel begeleid je leerkrachten bij het opzetten van deze ontwikkelingsperspectieven. Je bent in staat om didactische doelstellingen te
beoordelen en te vertalen naar de onderwijspraktijk. Je hebt contact met leerlingen, je voert oudergesprekken en je bent aanwezig bij leerlingbesprekingen. Tevens bewaak je de
oortgang van het begeleidingsproces. 
 
Wij zoeken een orthopedagoog met: 
- Een afgeronde opleiding orthopedagogiek/psychologie en een diagnostiekaantekening.
- Aantoonbare kennis van en ervaring en affiniteit met de doelgroep.
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en goede contactuele eigenschappen.
- Kennis en ervaring met consultatieve leerlingbegeleiding en handelingsgericht werken. Jij kunt overtuigend adviseren over specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 
- Een flexibele en op samenwerkingsgerichte houding.
-Zelfstandigheid en besluitvaardigheid.
 
Je werkomgeving
Elk kind gaat naar school om vaardigheden te leren en kennis te verwerven. Onze uitgangspunten:
- De mogelijkheden die elk van onze leerlingen heeft.
- De behoefte van ieder mens aan relatie, competentie en autonomie.

Onze leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en ondersteuning, aan beschikbaarheid van anderen en om greep te hebben op de omringende wereld. Maar ook is er behoefte om op
basis van eigen initiatief te handelen en zelf beslissingen te nemen. Voor veel leerlingen is het niet vanzelfsprekend om zelf het initiatief te nemen. Dit vraagt van het personeel een
specifieke opstelling en vaardigheid. Zij creëren een wereld waarin de leerling zich veilig en geborgen voelt. Samen met de leerlingen wordt deze wereld vergroot. Dat doen we veelal spelenderwijs.
Leerlingen worden gestimuleerd om zelf te handelen en beslissingen te nemen om meer grip te krijgen op hun hele leven. Zo krijgen ze kans om meer en meer zelf verantwoordelijkheid
te dragen. De sfeer binnen de school wordt gekenmerkt door wederzijds respect en aandacht, veiligheid en geborgenheid. Deze vormen de basis van waaruit
binnen onze school wordt gewerkt. ’t Iemenschoer is een school op algemeen bijzondere grondslag, wat wil zeggen dat alle kinderen, ongeacht afkomst of religie, welkom zijn. www.iemenschoer.net.
 
Is dit jouw baan?              
Solliciteer dan snel! Dit kan tot 8 oktober 2018. Stuur je brief met c.v. naar werken@sotog.nl.

Wil je meer informatie over de functie?
Dan kun je terecht bij Elleke Peterkamp, directeur 't Iemenschoer (telefoon 06-29063775)