Voor onze VSO in Lochem zijn wij in verband met groei op zoek naar een LEERKRACHT 

Wij zoeken een leerkracht die:
- een lesbevoegdheid heeft. Dat mag een 1e of 2e graads- lerarenopleiding zijn of een pabodiploma
- breed inzetbaar is
- in het bezit is van sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden
- gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven
- ervaring heeft met of kennis heeft van onze doelgroep
- humor heeft en een flexibele, praktische instelling
- vaardigheden heeft om een veilig klimaat te realiseren in de klas
- zelfstandig kan werken.

Wij bieden
De functie is gewaardeerd in schaal L11 op basis van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring is het salaris maximaal € 4.228,- bruto per maand. Het betreft een vacature voor de duur van 1 jaar waarbij een verlenging tot de mogelijkheden behoort.
Het gaat om een fulltimebaan. Parttime werken is echter bespreekbaar.

Wij zijn
VSO Lochem biedt onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die wonen op het terrein van het behandelcentrum van Pactum. Een zogenaamde ‘3-milieuvoorziening’. Jongeren die verblijven in het behandelcentrum worden om uiteenlopende redenen uit de eigen leefomgeving gehaald. Soms ter overbrugging, vanwege crisis en/of behandeling.
Het onderwijs wordt zo ingericht dat er rekening wordt gehouden met de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van de jongeren. Wij geven aangepaste, individueel gerichte onderwijskundige hulp in kleine leergroepen van maximaal 10 leerlingen.
De doelgroep jongeren bestaat uit jeugdigen die behoefte hebben aan een stabiele, perspectief biedende vervangende opvoedingssituatie. Het betreft veelal jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij hebben behoefte aan een woonvoorziening met een specialistisch opvoedingsklimaat, waarin gerichte behandeling wordt geboden. De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren bij het behandelcentrum van Pactum ligt tussen de 9 en 12 maanden.
Voor meer informatie, kijk op www.vsolochem.nl.

Reactie
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Peter Timmermans (directeur), tel. 0545-272259. 
Stuur jouw motivatie met cv voor 16 december 2019 aan werken@sotog.nl