VACATURE: INTERN BEGELEIDER VSO ‘t KORHOEN
 

Je draagt voor VSO ’t Korhoen, binnen de kaders van Passend Onderwijs, bij aan de vormgeving van specialistisch onderwijs. Dit voor zowel leerlingen met beperkte leercapaciteit als voor leerlingen met een specifieke onderwijs- of begeleidingsbehoefte. Daarbij versterk je medewerkers door handelingsgericht advies en ondersteuning. Je neemt binnen het team initiatief en medeverantwoordelijkheid in de doorontwikkeling van leerlingenzorg en kwaliteitszorg van de school in brede zin. Zo houd je je onder andere bezig met het voorbereiden, uitwerken, monitoren en sturing geven aan de uitvoering en ontwikkeling van beleid, kwaliteitszorg en de cyclus van gesprekken m.b.t. leerlingenzorg. Je stelt trendanalyses op van de onderwijsopbrengsten (kwalitatief en kwantitatief) en je legt klassenbezoeken af. Je adviseert de directie op jouw vakgebied en participeert in verschillende overleggen. Je coacht en begeleidt medewerkers en waar nodig in samenwerking met leerkracht, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk ook leerlingen en ouders. Je draagt mede bij aan professionalisering van individuele medewerkers en aan teamontwikkeling. In nauwe samenwerking met de orthopedagoog draag je zorg voor een actueel leerlingenzorgdossier- en systeem.

Jij hebt

 • een onderwijsbevoegdheid en relevante ervaring in (Speciaal) Onderwijs;
 • je bent in het bezit van een diploma Intern Begeleider of vergelijkbaar;
 • een brede kennis en vaardigheden op het gebied van leerlingenzorg en kwaliteitszorg;
 • ervaring met initiëren, coördineren en monitoren van processen rondom leerlingenzorg;
 • kennis van en ervaring met het gedachtengoed en de actualiteit van passend onderwijs;
 • empathie voor leerlingen met verschillende leer- en/of gedragsproblemen en begeleidingsvraagstukken;
 • een optimistische visie op ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen en jongeren;
 • een coachende manier om handelingsverlegenheid bij medewerkers inzichtelijk en bespreekbaar te maken;
 • een positief kritische en creatieve basishouding;
 • geen drempels naar collega’s toe en je kunt goed samenwerken, in het bijzonder met je naaste collega IB-er, zorgteamleden en managementleden.
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • een integere houding en je kunt vertrouwelijk communiceren. Onze schoolwaarden draag je intern en extern uit.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gemma Brinks (directeur) tel. 06 – 41 48 57 97. Jouw belangstelling voorzien van cv, graag voor vrijdag 10 april a.s. sturen naar werken@sotog.nl.