Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de stichting SOTOG. De dagelijkse leiding is in handen van de heren Frank de Vries, voorzitter college van bestuur, en Harry Gerichhausen, lid college van bestuur.

Adresgegevens:
Schoollaan 3
7271 NS Borculo
Telefoon 0545-272259

De voorzitter van het college is tevens de contactpersoon voor de raad van toezicht. De bestuurders worden ondersteund door de dienst Onderwijs en Ondersteuning.
​De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op hun school. Zij zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De locatiedirecteuren vormen samen met de directeur Onderwijs en Ondersteuning en de bestuurders het managementteam.