Het Arbeid Training Centrum (ATC) is een regionaal traject. Het ATC biedt een sluitend vangnet voor ontwikkeling en begeleiding van jong volwassenen (vanaf 16 tot 21 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Lees verder ……