De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) is dé plek om invloed uit te oefenen op het beleid van de stichting. De GMR bestaat uit medewerkers en ouders. Samen zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor het college van bestuur.

Wettelijke taken GMR

De GMR heeft een aantal wettelijke taken en geeft advies of instemming over:

  • financiën
  • strategisch beleid
  • bestuursformatieplan

Dit zijn onderwerpen die meerdere scholen van de stichting aangaan.

GMR nieuwe stijl

We zijn gestart met initiatieven om te komen tot een nog meer gedragen vorm van medezeggenschap binnen de stichting. Hierdoor wordt het werk van de GMR nog interessanter. De voorzitter van de GMR stelt samen met het bestuur de agenda vast. Naast de wettelijk bepaalde onderwerpen kan de GMR ook zelf onderwerpen agenderen. De GMR is samengesteld uit ouders en medewerkers van de diverse scholen. Wil je deelnemen aan de GMR, dan is het niet verplicht om ook lid te zijn van een MR. Dit mag uiteraard wel.

Praktisch

De GMR vergadert vijf keer per jaar met het college van bestuur. Twee keer per jaar schuiven er twee leden van de raad van toezicht aan. We plannen de vergaderingen aan het einde van een werkdag.

Leden gezocht

We zoeken nog leden voor dit belangrijke orgaan. Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil meepraten over het onderwijs bij SOTOG is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun mening met anderen willen delen en hun horizon willen verbreden. Heb je specifieke kennis van onderwijs, personeelszaken of financiën en wil je die ook buiten je normale baan inzetten? Dan is de GMR echt iets voor jou. Voor het GMR-werk is geen specifieke kennis van de medezeggenschap vereist. De GMR organiseert jaarlijks trainingen waarin je die kennis kunt opdoen.

Interesse?

Wil je meer weten over de GMR? Of wil je bij de GMR aansluiten? Meld je dan bij Brenda Harmsen, voorzitter van de GMR, per e-mail: b.harmsen@sodeisselborgh.nl.