De stichting SOTOG vormt het bevoegd gezag over bijna twintig scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek.

Organogram

In het organogram staat een overzicht van de organisatiestructuur van SOTOG.