Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de stichting SOTOG. Frank de Vries is voorzitter en Luuk van Aalst is lid college van bestuur.

Adresgegevens

Schoollaan 3
7271 NS Borculo
Telefoon: 0545-272259

Frank de Vries is als voorzitter van het college tevens de contactpersoon voor de raad van toezicht. De bestuurders worden ondersteund door de dienst Onderwijs en Ondersteuning.

Locatiedirecteuren

Onze scholen hebben een locatiedirecteur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op hun school. Zij zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Organogram

De locatiedirecteuren vormen samen met de directeur Onderwijs en Ondersteuning en de bestuurders het managementteam. Bekijk voor het organogram de pagina over onze organisatiestructuur.