De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting en is werkgever van het college van bestuur. De raad van toezicht heeft tevens een onafhankelijke advies- en klankbordfunctie. De leden zijn gekozen op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid, deskundigheid, affiniteit met de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring.