Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op alle scholen voor. Deze leerlingen verwerken informatie anders dan andere leerlingen. Om leerlingen met ASS goed onderwijs te kunnen bieden is het nodig dat leerkrachten, mentoren en medeleerlingen weten wat een ASS is en hoe je daar mee om kunt gaan.

Bij onze steunpunten kun je terecht voor informatie, boeken, dvd’s, voorlichtingsmateriaal, voorlichting en kortdurende scholing van schoolteams. Maar ook voor advies over mogelijk te raadplegen instanties. Wij verzorgen ook studiedagen of lezingen. Neem voor vrijblijvende informatie, contact met ons op

Steunpunt Autisme Achterhoek
Anita Bieleman | a.bieleman@sotog.nl | 06-51600661

Steunpunt Autisme Twente
Jeannette Hulsmeijers | j.hulmeijers@sotog.nl | 06-24130149

​Wij werken samen met Steunpunt Autisme Nederland.. Zoek je meer informatie? Kijk dan eens op www.steunpuntautismetwente.nl