Leerkrachten VSO Deventer

VSO Deventer biedt diplomagericht onderwijs (vmbo en havo) en verzorgt het onderwijs aan leerlingen die via een Entree-opleiding (mbo niveau 1) door kunnen stromen naar het mbo niveau 2.

Onze inzet is erop gericht om leerlingen met veelal internaliserende problematiek zodanig te begeleiden dat zij in staat zijn om perspectiefvol in te stromen in het vervolg(beroeps)onderwijs. Dat doen we met een duidelijk en gestructureerd onderwijsprogramma binnen een kleinschalige, veilige setting.

Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.

 

Wat je doet?

Als leerkracht ben je mentor van een eigen klas van 8 tot maximaal 10 leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten aan te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke ontwikkelings- en/of leerproblemen. De praktijkvakken worden verzorgd door vakleerkrachten.

Voor de bovenbouw mavo en havo werken we met een IVIO leerprogramma en heb je als leerkracht een meer coachende rol.

 

Wat jij meebrengt

Een lesbevoegdheid. Een pabo-diploma is uitstekend, maar ook leerkrachten met een 1e–  of 2e-graads lesbevoegdheid worden uitdrukkelijk gevraagd om te solliciteren. Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou

 • Een interessante werkomgeving met collega’s die passie hebben voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract. Voor leerkrachten met een vast contract is een vaste aanstelling bespreekbaar;
 • Maximaal € 5.862,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

Orthopedagoog VSO Deventer

VSO Deventer biedt diplomagericht onderwijs (vmbo en havo) en verzorgt het onderwijs aan leerlingen die via een Entree-opleiding (mbo niveau 1) door kunnen stromen naar het mbo niveau 2.

Onze inzet is erop gericht om leerlingen met veelal internaliserende problematiek zodanig te begeleiden dat zij in staat zijn om perspectiefvol in te stromen in het vervolg(beroeps)onderwijs. Dat doen we met een duidelijk en gestructureerd onderwijsprogramma binnen een kleinschalige, veilige setting.

Wil je vanuit je kennis en expertise een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met en te adviseren over specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.

Wat je doet

Als orthopedagoog voer je pedagogisch-didactisch en/of psychodiagnostische onderzoeken uit. Je voert consultatiegesprekken met leerkrachten en verzorgt de terugkoppeling van de uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast werk je werk je samen met externe contacten m.b.t. de ondersteuning van onze leerlingen.

Je stelt ontwikkelingsperspectieven op en begeleidt leerkrachten bij het opzetten van deze ontwikkelingsperspectieven. Je bent in staat om sociaal-emotionele doelen te beoordelen en te vertalen naar de onderwijspraktijk. Je hebt contact met leerlingen, voert oudergesprekken en bent aanwezig bij leerlingenbesprekingen. Je bewaakt de voortgang van het begeleidingsproces.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Een afgeronde opleiding orthopedagogiek. Het hebben van een basisaantekening diagnostiek is een pre. Je hebt affiniteit met de doelgroep. Je beschikt daarnaast over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en goede contactuele eigenschappen. Je bent zelfstandig en besluitvaardig. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een tijdelijk dienstverband voor een schooljaar met zicht op een vast contract. Bij gebleken geschiktheid is ook per direct een vast contract mogelijk;
 • Maximaal € 5.862 bruto per maand (Schaal OOP 11 cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

Vakleerkracht gym VSO Deventer

VSO Deventer biedt diplomagericht onderwijs (vmbo en havo) en verzorgt het onderwijs aan leerlingen die via een Entree-opleiding (mbo niveau 1) door kunnen stromen naar het mbo niveau 2.

Onze inzet is erop gericht om leerlingen met veelal internaliserende problematiek zodanig te begeleiden dat zij in staat zijn om perspectiefvol in te stromen in het vervolg(beroeps)onderwijs. Dat doen we met een duidelijk en gestructureerd onderwijsprogramma binnen een kleinschalige, veilige setting.

 

Wat je doet?

Natuurlijk geef je gymlessen aan al onze groepen. Hierbij is een leerkracht aanwezig. Je lessen bereid je goed voor en je past ze – waar mogelijk – aan op de verschillende behoeftes van de leerlingen. Voor de bovenbouw volgen we het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) van het regulier voortgezet onderwijs. Naast het verzorgen van de gymlessen heb je een aantal aanvullende inhoudelijke en ondersteunende taken, gericht op het versterken van de sociale en maatschappelijke competenties van onze leerlingen.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volg je de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Een ALO-diploma en daarnaast aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de lessituatie voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou 

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
 • Maximaal € 5.862,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

Medewerker schoonmaak (V)SO De Isselborgh Doetinchem

Wil je een bijdrage leveren in het schoonhouden van onze school? Lees dan snel verder.

 

Wat je doet?

Je houdt (een deel van) het gebouw schoon op basis van het schoonmaakplan en je signaleert gebreken. Je bent onderdeel van het schoonmaakteam. Dit team bestaat uit een hoofd huishoudelijke dienst en medewerkers schoonmaak. Kortom je vervult een belangrijke rol in het schoonhouden van onze school.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou.

 

Wat jij meebrengt

Je hebt kennis van schoonmaaktechnieken en -middelen. Je bent zelfstandig en in staat om zelf initiatieven te nemen. Ook kun je goed plannen en organiseren en heb je overzicht over je werkzaamheden.

 

Dit bieden wij jou

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract;
 • Maximaal € 2.392 bruto per maand (Schaal OOP 1 cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

 

Wie zijn wij

SO De Isselborgh is een cluster 4 school voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Door een psychiatrisch en/of gedragsprobleem kunnen deze leerlingen binnen het regulier basisonderwijs niet tot moeilijk functioneren. De leer- en gedragsproblemen van de kinderen liggen op verschillende gebieden, van een vorm van autisme, ADHD, hechtingsstoornis tot diffuse gedragsproblematiek.

VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Kijk ook eens op onze website www.vso-isselborgh.nl

Vakleerkracht tekenen/ handvaardigheid VSO De Isselborgh

Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

 

Wat je doet?

Natuurlijk sta je als leerkracht regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Een lesbevoegdheid, bij voorkeur een 1e of 2e graads bevoegdheid. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
 • Maximaal € 5.862,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

 

Wie zijn wij

VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Kijk ook eens op onze website www.vso-isselborgh.nl

 

Leerkracht VSO De Isselborgh

Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

 

Wat je doet?

Natuurlijk sta je als leerkracht regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Een lesbevoegdheid. Een pabo-diploma is uitstekend. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking

 

Dit bieden wij jou

 

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
 • Maximaal € 5.862 bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

 

Wie zijn wij

VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Kijk ook eens op onze website www.vso-isselborgh.nl