Adjunct-directeur VSO De Brug

VSO de Brug is een school voor voortgezet speciaal onderwijs met drie locaties in Almelo. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van passend onderwijs aan leerlingen tussen de 12 en 20 jaar die moeite hebben met theoretisch leren en vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. VSO de Brug is grotendeels eindonderwijs. Onze 234 leerlingen worden voorbereid op hun toekomst in de domeinen Werken, Wonen, Vrijetijdsbesteding en Burgerschap.

Als school maken wij onderdeel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (SOTOG) met 19 scholen in de regio Twente en Oost-Gelderland.

Je komt te werken in een zelfstandig en gemotiveerd team met hart voor de leerlingen en oog voor de kwaliteit van het onderwijs. Het team bestaat uit ongeveer 75 personen, waar naast de docenten ook onderwijsassistenten, leraar ondersteuners, logopedist, intern begeleider, orthopedagogen, conciërge en administratief medewerkers deel van uit maken.

 

De functie

In de functie van adjunct-directeur ben je medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verschillende locaties van VSO De Brug. Hieronder vallen werkzaamheden als:

 • Samen met de commissie van begeleiding de ingezette schoolontwikkeling verder vormgeven;
 • Samen met het team het werkklimaat behouden en de interne communicatie versterken;
 • Coachen van medewerkers door onder andere op de werkvloer te zijn en zichtbaar te zijn in de school;
 • Aanspreekpunt voor praktische en dagelijkse schoolactiviteiten;
 • Bewaken van cyclische (kwaliteitszorg)processen in de organisatie;
 • Ondersteunen van mentoren in het oudercontact daar waar nodig;
 • Het voeren van begeleidings- en functioneringsgesprekken.

Ten aanzien van bovengenoemde taken weet je op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en te zorgen voor samenhang in de activiteiten. Je signaleert en onderzoekt vraagstukken, doet voorstellen en overziet de gevolgen op lange termijn. Dit in samenwerking en afstemming met de directeur, waarbij autonomie basis is van je handelen.

 

Jij hebt…

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding (passend binnen het schoolleidersregister), dan wel de bereidheid deze te volgen;
 • Ervaring in een leidinggevende functie en aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
 • Ervaring in het cluster 3 onderwijs en feeling met de doelgroep met focus op de kwaliteit en niet op de beperking;
 • Ervaring met het vormgeven en uitvoeren van het kwaliteitsbeleid binnen het cluster 3 onderwijs;
 • Kennis van organisatie-, onderwijskundige- en bedrijfsvoeringprocessen;
 • Kennis van (beleids)ontwikkelingen binnen het onderwijs;
 • Vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
 • Vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties;
 • Vaardigheid in het aansturen van professionals;
 • Een stressbestendig karakter en een groot reflecterend vermogen op je eigen handelen;
 • Een nuchter basiskarakter met een stabiele grondhouding.

 

Als persoon ben je besluitvaardig, daadkrachtig, enthousiast, flexibel en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en bent competent op analyse en oordeelsvorming, plannen, organiseren en omgevingsbewustzijn. Je bent daarnaast toegankelijk voor leerlingen, ouders en collega’s en je weet je zelf gemakkelijk in de verschillende gremia te bewegen.

 

Wil jij in aanmerking komen voor deze verantwoordelijke en veelzijdige functie?

De functie is gewaardeerd in schaal A12. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Wendy Henning-Kalfsvel (adjunct-directeur) op telefoonnummer 06-34659310.

Je schriftelijke reactie mag je, voorzien van CV voor 7 juni 2024 sturen aan werken@sotog.nl t.a.v. College van Bestuur.

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 13 juni 2024 vanaf 11:00 uur.

Leerkrachten SO ’t Iemenschoer

Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

 

Wie zijn wij 

SO ’t Iemenschoer is een school voor speciaal (cluster 3) onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

De sfeer binnen de school wordt gekenmerkt door wederzijds respect, aandacht, veiligheid en geborgenheid. We zijn een school op algemeen bijzondere grondslag, ofwel alle kinderen, ongeacht afkomst of religie zijn bij ons welkom.

 

Wat je doet?

Natuurlijk sta je als leerkracht voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Een lesbevoegdheid. Een pabo-diploma is uitstekend. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Spelend leren en thematisch werken zijn belangrijk binnen onze school. Daarnaast werken wij met de LACCS methode en is kennis hiervan een pre maar geen must, wel verwachten we dat je bereid bent om je hierin te verdiepen. Je beschikt verder over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Het betreffen vooralsnog tijdelijke overeenkomsten op basis van langdurige vervanging;
 • Maximaal € 5.862 bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

 

 

Docent AGL VSO De Veenlanden

Ben jij klaar om een nieuwe weg in te slaan? Om écht aandacht te hebben voor leerlingen? Om je expertise in te zetten en samen met je collega’s het verschil te maken? En om zelf ook nog eens flink te groeien? Mooi! Dan zoeken we jou op VSO De Veenlanden binnen onze Arbeids Gerichte Leerweg (AGL)

 

Wie zijn wij

VSO De Veenlanden in Almelo is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen geven we leerlingen nieuwe kansen en perspectief.

Kijk ook eens op onze website www.deveenlanden.nl.

 

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een docent die naast de rol van leerlingbegeleider ook coördinerende taken kan vervullen. Je bent medeverantwoordelijk voor de pedagogische en didactische kwaliteit binnen de AGL en handelt hiernaar.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Naast een lesbevoegdheid heb je aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep AGL. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden. Ook ben je flexibel en een echte teamspeler. Je kunt tegen een stootje en je hebt een gezonde dosis humor.

 

Dit bieden wij jou

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een afwisselende baan met interessante taken en verantwoordelijkheden
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
 • Maximaal € 5.862 bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

 

 

 

Leerkracht SO De Springplank

Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

 

Wie zijn wij

SO De Springplank is een cluster 4 school voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Door een psychiatrisch en/of gedragsprobleem kunnen deze leerlingen binnen het regulier basisonderwijs niet tot moeilijk functioneren. De leer- en gedragsproblemen van de kinderen liggen op verschillende gebieden, denk bijvoorbeeld aan autisme, ADHD, hechtingsstoornis of diffuse gedragsproblematiek. Wij zien te allen tijde het kind en houden rekening met zijn problematiek. En niet andersom. Kijk ook eens op onze website www.so-despringplank.nl

Wat je doet?

Natuurlijk sta je als leerkracht regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Een lesbevoegdheid. Een pabo-diploma is uitstekend. Indien je hier nog niet over beschikt (maar wel over een Hbo-diploma), nodigen we je ook uit om te solliciteren. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
 • Maximaal € 5.862,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

 

Wie zijn wij

SO De Springplank is een cluster 4 school voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Door een psychiatrisch en/of gedragsprobleem kunnen deze leerlingen binnen het regulier basisonderwijs niet tot moeilijk functioneren. De leer- en gedragsproblemen van de kinderen liggen op verschillende gebieden, denk bijvoorbeeld aan autisme, ADHD, hechtingsstoornis of diffuse gedragsproblematiek. Wij zien te allen tijde het kind en houden rekening met zijn problematiek. En niet andersom. Kijk ook eens op onze website www.so-despringplank.nl

Leerkrachten VSO Deventer

VSO Deventer biedt diplomagericht onderwijs (vmbo en havo) en verzorgt het onderwijs aan leerlingen die via een Entree-opleiding (mbo niveau 1) door kunnen stromen naar het mbo niveau 2.

Onze inzet is erop gericht om leerlingen met veelal internaliserende problematiek zodanig te begeleiden dat zij in staat zijn om perspectiefvol in te stromen in het vervolg(beroeps)onderwijs. Dat doen we met een duidelijk en gestructureerd onderwijsprogramma binnen een kleinschalige, veilige setting.

Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.

 

Wat je doet?

Als leerkracht ben je mentor van een eigen klas van 8 tot maximaal 10 leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten aan te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke ontwikkelings- en/of leerproblemen. De praktijkvakken worden verzorgd door vakleerkrachten.

Voor de bovenbouw mavo en havo werken we met een IVIO leerprogramma en heb je als leerkracht een meer coachende rol.

 

Wat jij meebrengt

Een lesbevoegdheid. Een pabo-diploma is uitstekend, maar ook leerkrachten met een 1e–  of 2e-graads lesbevoegdheid worden uitdrukkelijk gevraagd om te solliciteren. Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou

 • Een interessante werkomgeving met collega’s die passie hebben voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract. Voor leerkrachten met een vast contract is een vaste aanstelling bespreekbaar;
 • Maximaal € 5.862,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

Vakleerkracht gym VSO Deventer

VSO Deventer biedt diplomagericht onderwijs (vmbo en havo) en verzorgt het onderwijs aan leerlingen die via een Entree-opleiding (mbo niveau 1) door kunnen stromen naar het mbo niveau 2.

Onze inzet is erop gericht om leerlingen met veelal internaliserende problematiek zodanig te begeleiden dat zij in staat zijn om perspectiefvol in te stromen in het vervolg(beroeps)onderwijs. Dat doen we met een duidelijk en gestructureerd onderwijsprogramma binnen een kleinschalige, veilige setting.

 

Wat je doet?

Natuurlijk geef je gymlessen aan al onze groepen. Hierbij is een leerkracht aanwezig. Je lessen bereid je goed voor en je past ze – waar mogelijk – aan op de verschillende behoeftes van de leerlingen. Voor de bovenbouw volgen we het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) van het regulier voortgezet onderwijs. Naast het verzorgen van de gymlessen heb je een aantal aanvullende inhoudelijke en ondersteunende taken, gericht op het versterken van de sociale en maatschappelijke competenties van onze leerlingen.

 

We doen het samen

Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volg je de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Wat jij meebrengt

Een ALO-diploma en daarnaast aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de lessituatie voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

 

Dit bieden wij jou 

 • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
 • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
 • Maximaal € 5.862,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.