Werken bij SOTOG betekent werken met leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben op leer- of zorggebied.

SOTOG heeft SO- en VSO-scholen in Hengelo, Almelo, Neede, Hellendoorn, Borculo, Doetinchem en Zutphen. Met 650 medewerkers verdeelt over 17 scholen geven we het onderwijs vorm. Alle scholen binnen de stichting hanteren dezelfde hoge kwaliteitsnormen, maar er is volop ruimte voor diversiteit bij de vormgeving van het onderwijs. Juist onze leerlingen hebben een dergelijke flexibiliteit nodig om hun talenten te kunnen ontplooien.

Onze kernwaarden

 • Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling.
 • Er is ruimte voor autonomie.
 • Wij werken samen aan duurzame opbrengsten voor alle leerlingen.
 • Wij nemen initiatief en zijn ondernemend om onze doelen te behalen.
 • Wij staan voor integriteit en openheid.

In de scholen werken leraren, onderwijsassistenten, orthopedagogen en veel andere collega’s in ondersteunende functies om te zorgen voor een goede en veilige leeromgeving voor de leerlingen waarbij we graag voor onze leerlingen dat extra stapje te zetten.

Vacatures

 • 2 LEERKRACHTEN

  In een gezamenlijk initiatief van het VO en het VSO in Deventer, het samenwerkingsverband VO Deventer en de gemeente Deventer worden een aantal trajecten gestart die gericht zijn op het ondersteunen van doelgroepen jongeren om uitval in het onderwijs te voorkomen.

   Het gaat hierbij om (individuele) maatwerktrajecten binnen een aangepaste leeromgeving, waarbij structuur – en veiligheid bieden kernbegrippen zijn.

  Voor de uitvoering van deze maatwerktrajecten zoeken wij per zo spoedig mogelijk

  2 Leerkrachten

  (1,0 fte)

   

  Wat je doet?

  Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten aan te bieden. Je doet dit in nauwe samenwerking met de school waar de leerling staat ingeschreven. Je inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen. Je bent dus niet alleen gericht op het schoolse leren, maar vooral ook bezig met het ontwikkelen van voorwaarden om de schoolperiode van de leerling succesvol af te kunnen ronden. Je doet dit in nauwe samenwerking en ouders en – indien aanwezig – met de hulpverlening of betrokken instanties.

   

  Wat jij meebrengt

  Een lesbevoegdheid. Dat kan een pabo-diploma zijn, maar een 2e-graads lesbevoegdheid kan uiteraard ook. Je hebt aantoonbare ervaring en/of affiniteit met de doelgroep.

  Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen.

  Je bent in staat om mee te denken over de inrichting van de maatwerktrajecten. Eigen initiatief wordt gewaardeerd. Je kunt zowel empathisch als directief zijn, afhankelijk van wat de situatie op dat moment vraagt. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

   

  Dit bieden wij jou

  • Een interessante werkomgeving met veel ruimte voor de eigen inbreng voor de

  ontwikkeling van de maatwerktrajecten;

  • Werken met leerlingen die gebaat zijn bij een helder ontwikkelingsprogramma;
  • Je werkt met kleine groepen leerlingen (maximaal 8 leerlingen)
  • Een jaarcontract;
  • Maximaal € 5.329 bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs, afhankelijk van

  ervaring);

  • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching

  of een opleiding.

   

  Meer info

  Heb je een vraag over de vacature? Neem dan contact op met Marius Sparreboom (directeur VSO Deventer) op telefoonnummer 06-51585976.

  Of stuur direct je motivatie met cv vóór 12 februari 2023 naar werken@sotog.nl.

 • LEERKRACHT / ZIJ-INSTROMER

  Wij zijn voor de SO Elimschool in Hellendoorn op zoek naar een

   

  LEERKRACHT / ZIJ-INSTROMER

  (1,0 fte)

   

  Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

   

  Wat je doet?

  Natuurlijk sta je als leerkracht regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

   

  We doen het samen

  Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

   

  Wat jij meebrengt

  Een lesbevoegdheid zoals een pabo-diploma, of bereid om de bevoegdheid via een zij-instroomtraject te behalen. Aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep is een pré of je bent gemotiveerd om de overstap van regulier naar speciaal te maken.

  Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking

   

  Dit bieden wij jou

   

  • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
  • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
  • Maximaal € 5.329,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring)
  • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

   

  Voor een zij- instroomtraject gelden andere voorwaarden:

  Je kunt zij-instromer worden als je een afgeronde hbo-opleiding of een universitair diploma hebt. Voor toelating tot het zij-instroomtraject is een geschiktheidsonderzoek noodzakelijk. Dit geschiktheidsonderzoek wordt door de lerarenopleiding verzorgd. Na het succesvol afronden van het geschiktheidsonderzoek start je bij SOTOG met het zij-instroomtraject en mag je meteen starten met lesgeven.

  Wie zijn wij

  SO Elimschool is een cluster 4 school in Hellendoorn voor leerlingen van de kleuter- tot en met de middelbare schoolleeftijd.

  Het speciaal onderwijs van SO Elimschool biedt perspectief aan kinderen met leer- en gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, contactstoornissen en hyperactiviteit. Kinderen, voor wie het reguliere onderwijs geen passende oplossing kan bieden. Zij krijgen in kleine klassen nieuwe kansen met een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma.

  Reactie
  Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Ronald Broekmate (adjunct- directeur),    tel. 06-51873907.

   

  Of stuur direct je motivatie met cv naar werken@sotog.nl.

 • LEERKRACHT voor onze onderwijszorgklas voor de SO Elimschool in Hellendoorn

   Wij zijn voor de SO Elimschool in Hellendoorn op zoek naar een

   

  LEERKRACHT voor onze

  onderwijszorgklas

  (1,0 fte)

   

  Na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren is de onderwijszorgklas ‘de Kameleon’ begin dit schooljaar gestart op de SO Elimschool.

  In ‘de Kameleon’ worden zo’n 4 tot 8 kinderen – uit groep 4 tot en met groep 7- intensief begeleid. Dat zijn leerlingen die (nog) niet in staat zijn om het onderwijsprogramma op de SO Elimschool te volgen. De problematiek en de hulpvraag van de kinderen die in aanmerking komen voor plaatsing in deze OZK is zodanig ingewikkeld dat er een intensieve, integrale ondersteuning nodig is. Dat betekent dat zowel in de klas, als ook in de thuissituatie intensieve zorg wordt ingezet.

  Er is gezocht naar een structurele vorm van samenwerking tussen speciaal onderwijs (SO Elimschool) en gemeentelijke jeugdhulp. Omdat onze leerlingen in verschillende gemeenten wonen hebben een aantal gemeenten de handen ineen geslagen en zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering door één zorgaanbieder: Trias.

  Vanuit de gemeenten een zogenaamde ‘schoolzorgondersteuner’ ingezet. Deze is de schakel tussen onderwijs, de zorg en de gemeentelijke toegang tot die zorg.

  Het betreft een pilot voor twee jaar. Bij gebleken geschiktheid is een vaste benoeming – ook na afloop van de pilot – zeker mogelijk

  Wil jij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze leerlingen?

   

  Wat je doet?

  Natuurlijk sta je als leerkracht voor de klas. Je bereidt je goed voor op het onderwijsaanbod en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

   

  Wat jij meebrengt

  Een lesbevoegdheid zoals een pabo-diploma. Je hebt affiniteit met de doelgroep en je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden. Hierbij staat een veilig leef- en leerklimaat centraal. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking met je collega’s uit de zorg en de onderwijsassistent.

   

  Dit bieden wij jou

  • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
  • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
  • Inschaling maximaal € 5.329,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
  • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

   

   ReactieVoor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Ronald Broekmate (adjunct-directeur), tel. 06-51873907.

  Jouw schriftelijke reactie kan je voorzien van cv voor 1 februari 2023 richten aan werken@sotog.nl

 • LEERKRACHT voor VSO schoolW.H. Suringarcollege in Eefde

  Wij zijn voor onze VSO school W.H. Suringarcollege in Eefde op zoek naar een

   

  LEERKRACHT

  (bij voorkeur fulltime, parttime is bespreekbaar)

   

  Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

   

  Wat je doet?

  Natuurlijk sta je als regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

   

  We doen het samen

  Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de ontwikkeling van al onze leerlingen.

   

  Wat jij meebrengt

  Een lesbevoegdheid. Een pabo-diploma is uitstekend, maar een 1e of 2e graads bevoegdheid voldoet ook. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking.

   

  Dit bieden wij jou

   

  • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
  • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
  • Maximaal € 5.329,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
  • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

   

  Wie zijn wij

  Het W.H. Suringarcollege in Eefde is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en richt zich op leerlingen met een complexe leervraag. Zij hebben moeite in het onderwijs door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen. We werken intensief samen met scholen in het voortgezet onderwijs, daarnaast staan we in nauw contact met de jeugdzorginstelling op het terrein.

   

  Meer info

  Heb je een vraag over de vacature? Neem dan contact op met Modian Lubberts (directeur) op telefoonnummer 06-20561678.

  Of stuur direct je motivatie met cv naar werken@sotog.nl.

 • LEERKRACHT VSO De Isselborgh in Doetinchem

  Wij zijn voor onze school VSO De Isselborgh in Doetinchem op zoek naar een

   

  LEERKRACHT

  (zowel fulltime als parttime dienstverband is bespreekbaar)

   

  Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

   

  Wat je doet?

  Natuurlijk sta je als leerkracht regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

   

  We doen het samen

  Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

   

  Wat jij meebrengt

  Een lesbevoegdheid. Een pabo-diploma is uitstekend. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking

   

  Dit bieden wij jou

   

  • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
  • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
  • Maximaal € 5.329 bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
  • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

   

  Wie zijn wij

  VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Kijk ook eens op onze website www.vso-isselborgh.nl

   Meer info

  Heb je een vraag over de vacature? Neem dan contact op met Ron Hofman (directeur) op telefoonnummer 06-13628415. Of stuur direct je motivatie met cv naar werken@sotog.nl.

 • VAKLEERKRACHT ENGELS/NEDERLANDS VSO De Isselborgh in Doetinchem

  Wij zijn voor onze school VSO De Isselborgh in Doetinchem op zoek naar een

   

  VAKLEERKRACHT ENGELS/NEDERLANDS

  (zowel fulltime als parttime dienstverband is bespreekbaar)

   

  Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.

   

  Wat je doet?

  Natuurlijk sta je als leerkracht regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

   

  We doen het samen

  Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.

   

  Wat jij meebrengt

  Een lesbevoegdheid. Bij voorkeur een 1e of 2e graads bevoegdheid. Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep. Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking

   

  Dit bieden wij jou

   

  • Leuke collega’s met passie voor speciaal onderwijs;
  • Een jaarcontract met zicht op een vast contract;
  • Maximaal € 5.329,- bruto per maand (Schaal LC cao primair onderwijs en afhankelijk van ervaring);
  • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van begeleiding, coaching of een opleiding.

   

  Wie zijn wij

  VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Kijk ook eens op onze website www.vso-isselborgh.nl

   

  Meer info

  Heb je een vraag over de vacature? Neem dan contact op met Ron Hofman (directeur) op telefoonnummer 06-13628415

  Of stuur direct je motivatie met cv naar werken@sotog.nl.

 • Leerkrachten so/vso

  Voor onze scholen zijn wij op zoek naar leerkrachten so/vso.

  Wij zoeken jou als je:

  • in het bezit bent van een lesbevoegdheid. Voor SO leerkrachten voldoet een afgeronde pabo-opleiding en voor VSO docenten voldoet zowel een pabo-diploma als een 1e of 2e graads bevoegdheid
  • breed inzetbaar bent
  • in het bezit bent van sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden
  • gemotiveerd bent om aan kleine groepen leerlingen les te geven;
  • ervaring hebt met of kennis hebben van onze doelgroep;
  • humor hebt en een flexibele, praktische instelling;
  • vaardigheden hebt om een veilig klimaat te realiseren in de klas;
  • zelfstandig kunt werken.

  Wij bieden
  Je gaat lesgeven aan leerlingen in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. Je komt in een team met gemotiveerde en betrokken collega’s.
  De functie is gewaardeerd in schaal LC op basis van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.329,- bruto per maand.

  Reactie
  Stuur je motivatie met cv naar werken@sotog.nl.

 • Invalleerkrachten so/vso

  Voor onze scholen in de regio Twente en de Achterhoek zijn wij op zoek naar
  Invalleerkrachten so/vso
  die willen werken op basis van vervanging van collega’s i.v.m. (langdurende) afwezigheid.

  Wij zoeken een leerkrachten die:

  • in het bezit zijn van een lesbevoegdheid. Voor SO leerkrachten voldoet een afgeronde pabo-opleiding en voor VSO docenten voldoet zowel een pabo-diploma of een 1e of 2e graads bevoegdheid
  • breed inzetbaar zijn
  • in bezit zijn van sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden;
  • gemotiveerd zijn om aan kleine groepen leerlingen les te geven
  • ervaring hebben met of kennis hebben van onze doelgroep
  • humor hebben en een flexibele, praktische instelling
  • vaardigheden hebben om een veilig klimaat te realiseren in de klas;
  • zelfstandig kunnen werken.

  Wij bieden
  Je gaat lesgeven aan leerlingen in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. Je komt in een team met gemotiveerde en betrokken collega’s. Afhankelijk van jouw wensen en kwaliteiten kijken we naar een geschikte plek.
  De functie is gewaardeerd in schaal LC op basis van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.329,- bruto per maand.

  Reactie
  Stuur jouw motivatie met cv naar werken@sotog.nl.

Werken bij SOTOG doe je zo!

 • Verklaring omtrent gedrag

  Voor het werken binnen het onderwijs is een Verklaring omtrent gedrag noodzakelijk. Ga je bij ons aan de slag, dan dien je voorafgaand een verklaring omtrent gedrag te overhandigen. De kosten zijn voor onze rekening.

 • Als invaller aan de slag

  Wij zijn aangesloten bij het mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente.

  Wil je bij ons invalwerkzaamheden verrichten? Schrijf je dan in bij het mobiliteitscentrum of neem contact op via telefoonnummer: 074-2650605.

 • Stage lopen?

  Wil je stage bij ons komen lopen? Stuur een e-mail naar de school van je keuze (de websites van de scholen zijn te vinden onder ons onderwijs – vind een school), en voeg je cv toe. Vermeld duidelijk in welke functie je stage wilt lopen en welke eisen er zijn vanuit je opleiding.

 • Open sollicitatie

  Wil je een open sollicitatie sturen? Jouw motivatie met cv mag je onder vermelding van de functie sturen naar werken@sotog.nl. Open sollicitaties worden in portefeuille gehouden voor toekomstige functies.

  PS. Voor de functie van leraar is een lesbevoegdheid een vereiste.

Snel naar de cao voor het primair onderwijs …