Werken bij SOTOG betekent werken met leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben op leer- of zorggebied. Wij zoeken medewerkers die deskundig, gedreven, gemotiveerd en weten van aanpakken.

SOTOG heeft SO- en VSO-scholen in Hengelo, Almelo, Neede, Hellendoorn, Borculo, Doetinchem en Zutphen. Met 650 medewerkers verdeelt over 17 scholen geven we het onderwijs vorm. Alle scholen binnen de stichting hanteren dezelfde hoge kwaliteitsnormen, maar er is volop ruimte voor diversiteit bij de vormgeving van het onderwijs. Juist onze leerlingen hebben een dergelijke flexibiliteit nodig om hun talenten te kunnen ontplooien.

Onze kernwaarden

 • Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling.
 • Er is ruimte voor autonomie.
 • Wij werken samen aan duurzame opbrengsten voor alle leerlingen.
 • Wij nemen initiatief en zijn ondernemend om onze doelen te behalen.
 • Wij staan voor integriteit en openheid.

In de scholen werken leraren, onderwijsassistenten, orthopedagogen en veel andere collega’s in ondersteunende functies om te zorgen voor een goede en veilige leeromgeving voor de leerlingen waarbij we graag voor onze leerlingen dat extra stapje te zetten.

Vacatures

 • Docent bovenbouw VSO in Hellendoorn

  Voor onze school VSO Elimschool in Hellendoorn zijn wij per direct op zoek naar een fulltime docent bovenbouw.

  Wij zoeken een docent die

  • een lesbevoegdheid heeft. Bij voorkeur een 1e of 2e graads- lerarenopleiding. Een afgeronde pabo-opleiding voldoet eveneens
  • breed inzetbaar is
  • sterke pedagogische- en didactische vaardigheden heeft
  • gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven
  • ervaring heeft met of kennis heeft van onze doelgroep
  • humor heeft en een flexibele, praktische instelling;
  • een veilig klimaat kan realiseren in de klas
  • zelfstandig kan werken.

   

  Wij bieden
  Je gaat lesgeven aan het vmbo in de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg, profiel economie & ondernemen. Het is mogelijk dat je in de toekomst in de leerroutes ‘theoretische leerweg’ of de havo les gaat geven. De functie is tijdelijk voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
  De functie is gewaardeerd in schaal L11 op basis van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4434,- bruto per maand.

  Wij zijn
  VSO Elimschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in de gemeente Hellendoorn. Op onze school zitten zo’n 180 leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Zij zijn aangewezen op een vorm van gespecialiseerd voortgezet onderwijs vanwege ontwikkelingsstoornissen, niet zelden in combinatie met leer- en of gedragsproblemen, en volgen diplomagericht onderwijs binnen de leerroutes van het vmbo en het havo.
  Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen (8 tot 10 leerlingen), geven we leerlingen nieuwe kansen en een perspectief op vervolgonderwijs. We streven ernaar dat leerlingen het diploma behalen.

  Meer informatie en reageren
  Neem voor meer informatie contact op met Marius Sparreboom (directeur), tel. 06-51585976.
  Of stuur direct je motivatie met cv (maar in ieder geval voor 14 december 2020) naar werken@sotog.nl.

 • Leerkracht VSO ZML Hengelo

  Voor onze cluster 3-school VSO ‘t Korhoen in Hengelo zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar een leerkracht voor 0,8 fte. Het gaat om een langdurende, maar tijdelijke invulling.

  We zoeken een enthousiaste leerkracht die les wil geven aan onze VSO leerlingen in de middenbouw. Dit betreffen leerlingen met een verstandelijke beperking, aangevuld met een specifieke hulpvraag.

  Wij bieden een uitdagende baan in een fantastische groep die de nabijheid van de leerkracht (en de aanwezige leerkrachtondersteuner) nodig hebben om zich veilig te voelen. Vanuit deze veiligheid laten ze zien dat ze over veel talenten beschikken. Samen met een gemotiveerd en enthousiast team werk je aan de ontwikkeling van leerlingen met een leerachterstand in combinatie met sociale en emotionele problematiek.

  We zoeken een leerkracht met

  • een lesbevoegdheid (pabo of 1e of 2e graads bevoegdheid)
  • aantoonbare kennis van en ervaring en affiniteit met de doelgroep
  • sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden
  • vaardigheden om een veilig klimaat te realiseren in de klas
  • een flexibele en op samenwerking gerichte houding.

  Verder heb je een sterke persoonlijkheid, humor en relativeringsvermogen. Je kunt je handelen aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

  Wij bieden
  Je komt in een team met gemotiveerde en betrokken collega’s. Je krijgt een tijdelijk contract i.v.m. vervanging voor de duur van de afwezigheid (waarschijnlijk tot de zomervakantie). De functie is gewaardeerd in schaal L11 van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.434,- bruto per maand.

  Wij zijn
  VSO ’t Korhoen is een cluster 3 school in Hengelo die voortgezet onderwijs aanbiedt aan zeer moeilijk lerende kinderen. Ons motto: Ieder kind een kans! Onze ambitie is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden, op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij, waarbij we wonen, werken en vrije tijd in ons curriculum aanbieden. Middels uiteenlopende stages zetten wij in op de interesses van de leerlingen.

  Meer informatie en reageren
  Neem voor meer informatie contact op met Gemma Brinks (directeur), tel. 06-41485797.

  Of stuur direct je motivatie met cv (maar in ieder geval voor 12 december 2020) naar werken@sotog.nl. Gesprekken vinden plaats in week 51

 • Leerkracht SO in Doetinchem

  Voor onze cluster 4-school SO De Isselborgh in Doetinchem zijn wij op korte termijn op zoek naar een leerkracht SO voor 1,0 fte.

  We zoeken een leerkracht die i.v.m. afwezigheid van een collega les wil geven aan onze groep 7 tot, naar verwachting, het einde van het schooljaar.

  Het team van SO De Isselborgh bestaat uit gespecialiseerde en gemotiveerde leraren. Basisrust in alle ruimtes is van groot belang in de school. Prikkels in de omgeving beperken we zoveel mogelijk. Op onze school beschikt elk lokaal over een nevenruimte. Hier kunnen leerlingen rustig met de onderwijsassistent werken of indien nodig even tot rust te komen. De leraar verzorgt een duidelijk vastomlijnd lesprogramma waar veiligheid, eenduidigheid en voorstructureren de pijlers zijn.

  Wij zoeken een leerkracht

  • met een lesbevoegdheid (pabo).
  • met aantoonbare kennis van en ervaring en affiniteit met de doelgroep.
  • met sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden.
  • met vaardigheden om een veilig klimaat te realiseren in de klas.
  • met een flexibele en op samenwerking gerichte houding.
  • die zelfstandig kan werken.

  Wij bieden
  Je komt in een team met gemotiveerde en betrokken collega’s. Het betreft een tijdelijk dienstverband op basis van vervanging. De functie is gewaardeerd in schaal L11 van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.434,- bruto per maand.

  Wij zijn
  SO De Isselborgh richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Op cognitief vlak streven we ernaar dat leerlingen met het reguliere groep 8-niveau van school gaan. Daarbij creëren we een optimale situatie voor de kinderen waarin zij kunnen leren. Er gaat ook veel aandacht uit naar sociaal/emotionele ontwikkeling, de omgang met elkaar en het aanleren van sociale vaardigheden. Kijk voor informatie over onze school op www.sodeisselborgh.nl.

  Meer informatie en reageren
  Neem voor meer informatie contact op met Ruut Donkers (directeur), tel. 0314-392537.
  Of stuur direct je motivatie met cv (maar in ieder geval voor 28 november 2020) naar werken@sotog.nl.

 • Medewerker ICT in Borculo

  Voor ons team ICT zoeken wij een nieuwe collega voor 0,8 – 1,0 fte.

  Ben jij iemand die makkelijk contact legt, technisch onderlegd, dienstverlenend en proactief? Dan is deze functie echt iets voor jou!

  In deze functie is het jouw taak om op de schoollocaties ondersteuning te verlenen aan medewerkers en leerlingen. Deze ondersteuning betreft de afhandeling van vragen, storingen, aanvragen voor hard- en/of software en verzoeken betreffende de IT dienstverlening.
  De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het aannemen en beantwoorden van ICT-vragen, klachten en verstoringen, telefonisch of via de mail voor zover deze een eerstelijns karakter dragen.
  • incidentbeheer (aanname, registratie, prioriteitstelling, routering, voortgangsbewaking en terugkoppeling) in Topdesk.
  • het autoriseren van wachtwoorden, tokens, share toegang en applicatie toegang.
  • het verlenen van support over hardware- en softwarematige incidenten.
  • het bieden van on-site support op een van onze 17 locaties.
  • het uitrollen van applicaties of software.
  • applicatiebeheer en ondersteuning in gebruik van onder andere SomToday, ParnasSys, Office 365.

   

  Jij hebt …
  • een mbo+ denk- en werkniveau (minimaal mbo niveau 4 richting ICT).
  • ervaring met Office 365 en SharePoint.
  • al enkele jaren ervaring op een ICT servicedesk.
  • een oplossingsgerichte handelswijze, je bent de organisatie een stap voor en zorgt ervoor dat een probleem is verholpen voordat iemand er hinder van krijgt.
  • een dienstverlenende houding en je hebt goede contactuele eigenschappen en een proactieve, klantgerichte en flexibele instelling.
  • een rijbewijs en een auto.

  Daarnaast ben je in staat mensen mee te nemen in datgene wat je aan het doen bent en wat dat voor hen betekent.

  Wij bieden

  Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. De functie van medewerker ICT is gewaardeerd in schaal 7 op basis van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 2.949,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Tevens krijg je, om goed tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken, een telefoon en laptop.

  Meer informatie en reageren

  Neem voor meer informatie contact op met Ronald van Mourik, coördinator ICT (tel. 06-53818559).

  Of stuur direct je motivatie met cv (maar in ieder geval voor 5 december 2020) naar werken@sotog.nl. Gesprekken staan gepland voor vrijdag 11 december.

 • Leerkracht onderwijszorggroep Hengelo

  Wij zoeken voor onze school SO ’t Iemenschoer in Hengelo een
  SO-ZML-Leerkracht voor 1 fte vanaf 1 maart 2021 tot aan de zomervakantie.

  Wij zoeken in verband met bevallings- en zwangerschapsverlof een leerkracht die les kan geven aan kinderen van 5 t/m 8 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking en een ontwikkelingsachterstand.

  Wij zoeken een leerkracht met

  • een lesbevoegdheid (pabo).
  • een sterke persoonlijkheid en affiniteit voor de doelgroep.
  • een flexibele, praktische instelling, die kan samenwerken met assistent en zorgmedewerker.
  • sterke pedagogische- en didactische vaardigheden.
  • vaardigheden om een veilig klimaat te realiseren in de klas.

   

  Wij werken vanuit ‘LACCS’ en ‘Ervaar Het Maar’ aan de ontwikkelingsgebieden. Wij zijn altijd alert zijn op signalen van lichamelijk onbehagen. Voor het ervaren van basisveiligheid is het kind afhankelijk van de omgeving. Deze is gestructureerd, overzichtelijk en voorspelbaar. Daarnaast is er veel aandacht voor het welbevinden van het kind en neemt werken aan zelfredzaamheid een belangrijke plaats in.

  Kinderen in de OZG functioneren op een laag ontwikkelings- en sociaal emotioneel niveau. Vaardigheden als omgaan en rekening houden met anderen en inlevingsvermogen zijn te hoog gegrepen. Op de een of andere manier kunnen communiceren en zich op die manier kunnen uiten krijgt veel aandacht. Het onderwijs wordt voornamelijk individueel aangeboden.

  Wij bieden
  Je komt in een team met gemotiveerde en betrokken collega’s. Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1 maart tot de zomervakantie. De functie is gewaardeerd in schaal L11 van de cao primair onderwijs. Afhankelijk van jouw ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.434,- bruto per maand.

  Wij zijn
  SO ’t Iemenschoer is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking tussen de 4 en 12 jaar. Onze leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en ondersteuning, aan beschikbaarheid van anderen om greep te hebben op de omringende wereld. Maar ook is er behoefte om op basis van eigen initiatief te handelen en zelf beslissingen te nemen. Voor veel leerlingen is het niet vanzelfsprekend om zelf het initiatief te nemen. Dit vraagt van het personeel een specifieke opstelling en vaardigheid. Zij creëren een wereld waarin de leerling zich veilig en geborgen voelt. Samen met de leerlingen wordt deze wereld vergroot. Dat doen we veelal spelenderwijs. Meer informatie kan je vinden op www.iemenschoer.nl

  Reactie
  Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Elleke Peterkamp (directeur), door te bellen met 074-29 18 727 of 06-29 06 37 75.
  Of stuur direct jouw motivatie en cv voor 5 december 2020 aan werken@sotog.nl.

 • Leerkracht VSO Doetinchem

  Voor onze school VSO De Isselborgh in Doetinchem zijn wij op zoek naar een fulltime leerkracht VSO.

  Wij zoeken een docent die

  • een lesbevoegdheid heeft met een 1e of 2e graads- lerarenopleiding of pabodiploma
  • breed inzetbaar is
  • sterke pedagogisch- en didactische vaardigheden heeft
  • gemotiveerd is om aan kleine groepen leerlingen les te geven
  • ervaring heeft met of kennis heeft van onze doelgroep
  • humor heeft en een flexibele, praktische instelling
  • vaardigheden heeft om een veilig klimaat te realiseren in de klas
  • zelfstandig kan werken.

   

  Waardering en duur
  De functie is gewaardeerd in schaal L11. Het betreft een vacature voor de duur van 1 jaar waarbij een verlenging tot de mogelijkheden behoort.

  Wie zijn wij
  VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van
  12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden.Kijk ook eens op onze website www.vso-isselborgh.nl

  Reactie
  Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Ron Hofman (directeur) of Errol Hunter (adjunct-directeur), tel. 0314-392537. Stuur je motivatie met cv naar werken@sotog.nl

Werken bij SOTOG doe je zo!

 • Verklaring omtrent gedrag

  Voor het werken binnen het onderwijs is een Verklaring omtrent gedrag noodzakelijk. Ga je bij ons aan de slag, dan dien je voorafgaand een verklaring omtrent gedrag te overhandigen. De kosten zijn voor onze rekening.

   

 • Als invaller aan de slag

  Wij zijn aangesloten bij het mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente.

  Wil je bij ons invalwerkzaamheden verrichten? Schrijf je dan in bij het mobiliteitscentrum of neem contact op via telefoonnummer: 074-2650605.

   

 • Stage lopen?

  Wil je stage bij ons komen lopen? Stuur een e-mail naar de school van je keuze (de websites van de scholen zijn te vinden onder ons onderwijs – vind een school), en voeg je cv toe. Vermeld duidelijk in welke functie je stage wilt lopen en welke eisen er zijn vanuit je opleiding.

 • Open sollicitatie

  Wil je een open sollicitatie sturen? Jouw motivatie met cv mag je onder vermelding van de functie sturen naar werken@sotog.nl. Open sollicitaties worden in portefeuille gehouden voor toekomstige functies.

  PS. Voor de functie van leraar is een lesbevoegdheid een vereiste.

Snel naar de cao voor het primair onderwijs …