Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Maar meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend …

Met ons project 2B|dubbel Bijzonder bieden we een passend aanbod voor de begaafde leerling, die daarnaast gedrags- en/of psychiatrische problemen laat zien. Met onder andere ‘levensecht leren’ werken we aan cognitieve vaardigheden, executief functioneren en sociaal emotionele ontwikkeling. Naast het aanbod gericht op de hoogbegaafdheid van de leerling kijken we ook nadrukkelijk naar interventies op de gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Onze uitgangspunten

  • We vinden het belangrijk dat ieder kind kan deelnemen aan het onderwijs. Dubbel bijzondere kinderen hebben daarbij een zeer complexe, intensieve en vaak tegenstrijdige ondersteuningsvraag.
  • In een kleine setting van maximaal 6 leerlingen en met een individueel leerplan komen we tegemoet aan de diversiteit in ontwikkelings- en onderwijsbehoeften.
  • Onze aanpak is gebaseerd op het model van Mönks en daarmee systeemgericht. Dit betekent dat we meedenken over passende ondersteuning voor de leerling én het gezin. We zien hiervoor samenwerking met kind, ouders en zorg voorwaardelijk.
  • Alle ontwikkelingsgebieden doen mee, cognitieve, executieve én sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Het gaat in principe om een tijdelijke plek: het streven is, binnen twee jaar, terugkeer naar een vorm van onderwijs (regulier/speciaal).

Aanmelden

De reguliere aanvraagroute verloopt via het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Na bespreking(en) in het ondersteuningsteam, waarbij school, ouders, onderwijscoach en uiteindelijk de orthopedagoog van het samenwerkingsverband betrokken zijn, wordt contact opgenomen met de orthopedagoog van 2B|Project Dubbel Bijzonder. Daarna kan de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring ingediend worden en start het instroomtraject naar 2B, waarbij het intakegesprek als vertrekpunt dient. De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn vaak gerelateerd aan de hoge intelligentie van het kind in samenhang met ernstige gedrags- en psychiatrische problemen.

Overleg in een eerder stadium of het bespreken van een casus (anoniem) is altijd mogelijk.

Contact

2B|Project Dubbel Bijzonder
Brandts Buijsstraat 6
7203 AC Zutphen

Bel of mail gerust voor meer informatie met:
Mevrouw D. Berns | T: 06-51 38 45 34 | E: d.berns@sotog.nl
Mevrouw A. Bieleman | T: 06-51 60 06 61 | E: a.bieleman@sotog.nl