Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Maar meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend.

2b/dubbel Bijzonder

Met ons project 2b/dubbel Bijzonder hebben we veel kennis en ervaring opgedaan over de problematiek die samenhangt met hoogbegaafdheid en leer- en/of gedragsproblemen. Het project 2B van SOTOG ging uit van het zogenaamde ‘levensecht leren’ en richtte zich op zowel de cognitieve vaardigheden als ook op het executief functioneren en de sociaal emotionele ontwikkeling. Naast het aanbod gericht op de hoogbegaafdheid van de leerling keken we ook nadrukkelijk naar interventies op de gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Meer informatie

Hoewel het project sinds 1 augustus 2021 is afgerond en we dus geen leerlingen meer kunnen plaatsen, willen we uiteraard onze expertise blijven delen. Neem daarvoor contact op met mevrouw A. Bieleman | T: 06-51 60 06 61 | E: a.bieleman@sotog.nl