Coronamaatregelen binnen onze scholen

 • Informatie over onze school, aanmelden nieuwe leerlingen en kennismakingsgesprekken

  Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Uiteraard is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen. Wij zorgen voor een passende vorm zodat we ons houden aan RIVM-richtlijnen. Kijk op de schoolsites voor de namen de contactpersonen.

 • Onze scholen zijn weer open

  Alle SO-locaties zijn vanaf 11 mei 2020 gefaseerd opengegaan. Wij houden ons zo strikt mogelijk aan de RIVM-richtlijnen. Hierdoor kan het voorkomen dat er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het onderwijs op school te verzorgen. Wij doen ons best, maar kunnen geen garanties geven. In voorkomende gevallen zullen we dit tijdig met u communiceren.

  Alle VSO-locaties hebben hun deuren op dinsdag 2 juni 2020 geopend. Na de zomervakantie mogen alle leerlingen weer gelijktijdig naar school.

 • Onderwijstijd

  Uiteraard zorgen we ervoor dat alle leerlingen tot aan de zomervakantie dezelfde onderwijstijd krijgen. Omdat de focus nu op fysiek onderwijs ligt zal de focus afstandsonderwijs minder zijn, maar de leerlingen krijgen wel extra huiswerkopdrachten voor de dagen dat zij niet op school aanwezig zijn.

 • Voorschriften

  We hanteren hygiƫnische voorschriften voor leerlingen en personeel. In de scholen zijn ruim voldoende desinfecterende middelen aanwezig. Tevens worden cruciale plekken in de school vaker schoongemaakt. Om de hygiƫne te kunnen garanderen verwachten we van leerlingen dat ze zich houden aan de veiligheidsregels en aanwijzingen. Indien een leerling zich structureel niet houdt aan de veiligheidsregels of -aanwijzingen kan de toegang tot de school worden geweigerd.

 • Vervoer

  De gemeente organiseert het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs op reguliere wijze (taxi of openbaar vervoer). Er is een landelijk vervoersprotocol vastgesteld door OC&W en de brancheorganisatie KNV (taxivervoer) waarin geregeld wordt hoe de veiligheid van leerlingen in de taxi en de bus gegarandeerd wordt.

 • Staat uw vraag er niet bij?

  Neem dan contact op met de school of bel met 0545-272259