Gepubliceerd op: 08 februari 2024

Met ingang van 1 februari jl. is Luuk van Aalst in dienst getreden als lid van het college van bestuur van SOTOG. Daarmee volgt hij Harry Gerichhausen op, die sinds 1 februari van zijn pensioen geniet. Samen met Frank de Vries (voorzitter college van bestuur) vormt Luuk van Aalst het college van bestuur van onze stichting.

Veel ervaring in het onderwijs

Luuk van Aalst is zijn loopbaan gestart als leerkracht in het primair onderwijs in de Achterhoek. Daarna was hij werkzaam als coördinator WSNS, directeur-bestuurder WSNS en directeur samenwerkingsverband IJssel Berkel. De afgelopen jaren werkte hij als senior adviseur bij onderwijsadviesbureau Beekveld en Terpstra. Hierbij heeft hij veel ervaring opgedaan in het primair, voortgezet en het gespecialiseerd onderwijs, zowel op uitvoerend als bestuurlijk niveau. Vanuit deze verschillende functies heeft hij ook SOTOG leren kennen. Met veel enthousiasme heeft hij dan ook gereageerd op de vacature en zijn benoeming bij SOTOG.

Welkom

We zijn verheugd een opvolger voor Harry Gerichhausen te hebben kunnen benoemen en wensen hem veel succes en een warm welkom bij SOTOG.