Gepubliceerd op: 02 februari 2024

Sinds 1 februari jl. geniet ons lid college van bestuur Harry Gerichhausen van zijn pensioen. De afgelopen 7 jaar was hij werkzaam voor onze stichting. Samen met Frank de Vries vormde hij het college van bestuur.

Afscheid met een trots gevoel

‘Ik heb genoten van de afgelopen jaren, van de eerste tot de laatste dag. Ik heb ruimte gekregen en vertrouwen gevoeld om mijn werk te kunnen doen. Samen hebben we veel bereikt. Ik kijk er met een trots gevoel op terug en wens de stichting al het goede toe. Ik gun ze dat ze blijven doen waar ze goed in zijn: kwalitatief goed onderwijs bieden aan leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben’, vertelde Harry.

Afscheid

Op donderdag 25 januari nam Harry Gerichhausen officieel afscheid van SOTOG, met een speciaal voor hem georganiseerde afscheidsreceptie. We danken Harry voor al zijn inzet en bevlogenheid en wensen hem veel geluk, gezondheid en een mooi pensioen toe.